Fältet hos Munkfors Flygklubb

Fältet på Gersby
Vi har ett gräsfält med bana i riktning 03 / 21 som är 750 meter långt och 30 meter brett. Pga. en trädmask norr om fältet är tröskeln för bana 21 inflyttad 200 meter. Vi brukar hålla det snöröjt och flygbart fram till tjällossningen, vilken brukar infalla under april - maj. Tänker du komma hit då är det bäst att du ringer och kollar först. Se kontaktlistan.

Ställ in radion på 123.60 och anslut till nedflygningsektorn strax öster om hangaren för bana 21 vilket är den vanligaste riktningen och känn dig välkommen.

Sängplatser och pentry finns i klubbstugan.