Funktionärer i Munkfors Flygklubb

Börje Eriksson
Ordförande
Bergsgårdsvägen 29
684 32  Munkfors
Tel: 0563 - 520 91
 
 
Gunnar Nilsson
Motorflygchef
Flottarevägen 5
684 30  Munkfors
0563 - 510 74
070 - 522 63 24

Möln och berg